Naša karizma

Karizma kongregacije je: živeti iz ljubezni do Boga evangelij v redovni skupnosti tako, da sestre uresničujejo in oznanjajo Kristusovo kraljevanje v Frančiškovem duhu predvsem na vzgojnem področju. (prim. Konstitucije 2. čl.)