Provincia di Trieste

Tržaška provinca sv. Petra in Pavla
 
Sedež province
Šolske sestre sv. Frančiška Kristusa Kralja
Via delle Docce, 34
34128 Trieste, Italia
Tel/fax: 0039/040/578172
Tel/fax: 0039/040/567851
Kraj in datum ustanovitve
Tomaj (Italija) 18. avgust 1898
 
Vodstvo province
  • provincialka: s. M. Doroteja Rupnik
  • vikarica: s. M. Andreja Kete
  • svetovalke: s. M. Alojzija Kutin,
    s. M. Gabrijela Koncilja, s. M. Elizabeta Likar

Skupnosti
6 skupnosti (Italija, Egipt)

Večji zemljevid
Kratka zgodovina
Hiša v Tomaju, kjer je bil do leta 1947 provincialni sedež, je bila ustanovljena 18. avg. 1898. Sestre je za vzgojo ženske mladine poklical kanonik Urban Golmajer.
Tomajska provinca, sedaj tržaška, je bila ustanovljena z odlokom Svete kongregacije za redovnike z dne 18. nov. 1922, št. 5786. Zaradi političnih razmer je bilo središče premeščeno iz Tomaja v Trst z dovoljenjem SKR dne 14. marca 1947, št. 2779/47.
S sedežem province je bil v Trst premeščen tudi noviciat.

Namen vzgojnega delovanja na Tržaškem je kršèanska vzgoja mladine in povezanost s slovensko narodno manjšino prek otrok in starejših.