Mariborska provinca

 
Sedež province
Šolske sestre sv. Frančiška Kristusa Kralja Strmi pot 4

1000 Ljubljana

Tel. +386 1 231 80 77

Kraj in datum ustanovitve
Maribor (Slovenija) 18. novemer 1922
 
Vodstvo province
  • provincialka: s. M. Terezija Tomazin
  • vikarica: s. M. Mira Rožanc
  • svetovalke: s. M. Metka Vrabič,
    s. M. Nikolina Rop, s. M. Vida Tomažič

Skupnosti

12 skupnosti (Slovenija, Srbija)

Večji zemljevid
Kratka zgodovina
Mariborska provinca je bila ustanovljena z odlokom sv. Kongregacije za redovnike z dne 18. novembra 1922 št. 5786/22 s provincialnim središčem v Mariboru. Od 1941 do 17. decembra 1983 je bilo provincialno središče v Beogradu, Vojvode Milenka 48, nato v Ljubljani, Ključavničarska 2/II. Od leta 1988 je provincialno središče v Ljubljani, Strmi pot 4 (prot. št. 1968/88, 27. 2. 1988). Na začetku je mariborska provinca močno povezana z materno hišo v Mariboru, prvih šest let je provinco zastopala vrhovna predstojnica.
Leta 1928 je vrhovni svet izvolil provincialno predstojnico in provinca je dobila ime “Brezmadežnega spočetja”.
6. marca 1996, na rojstni in smrtni dan naše ustanoviteljice s. M. Margarete Puhar, je bil z denacionalizacijo vrnjen del nekdanjega zavoda v Mariboru, materna hiša zibelka naše kongregacije. Po šestdesetih letih so se v njej zopet naselile sestre.
Noviciat je po razpustitvi leta 1941 bil na različnih krajih začasno (Ljubljana, Repnje, Rab), dokler ni leta 1952 našel mesta v Srbiji v Pančevu do 1967, nato v Repnjah do leta 1988, ko je bil premeščen v Maribor, na Poljančevo.