Povijesni razvoj

...

...

Zalaganjem i htijenjem s.Margarite Pucher (* 6. ožujak 1818 Kapela pri Radgoni, + 6. ožujak 1901 Maribor), mariborska se podružnica odijelila od kuće matice u Grazu i postala kućom maticom nove kongregacije.

S. Margarita, utemeljiteljica nove ustanove, imenovana je 13. septembra 1869 ........... prvom vrhovnom predstojnicom. Nova ustanova imala je za cilj obrazovanje i odgoj mladeži u mariborskoj biskupiji utemeljen na kršćanskim vrednotama.

.....

 

Iz Slovenije kongregacija se brzo proširila u druge krajeve austro-ugarske monarhije te početkom 20.stoljeća u USA i Egipat, a 30-ih godina istog stoljeća u Južnu Ameriku. ....

Godine 1922. postala je ustanovom papinskog prava i razdijeljena je u provincije. Na početku II. svjetskog rata kuća matica je okupirana, a sestre raspršene. Tada je sjedište kongregacije preneseno u Rim gdje se nalazi i sada.

.....