Znamenja poklicanosti
Kako naj vem, da me Bog kliče v redovniško življenje?

Bog spoštuje našo enkratnost in vsakogar kliče na svoj način. Poklic nikoli ni samo za poklicanega, ampak vedno tudi za druge, klic k služenju drugim, klic k molitvi za druge. Pri razpoznavanju Božjega klica nam lahko pomagajo znamenja poklicanosti.

Privlačnost (redovniškega življenja)

Ni dovolj, če si nekdo sam želi postati duhovnik ali redovnik, redovnica. Morda bi rad s tem komu ustregel ali pa se boji, da bi ga Bog kaznoval, če ne odgovori na klic. Bog nam daje svobodo za izbiro, nas ne sili ali ustrahuje. Če človeka redovniško življenje privlači, je to že eno od znamenj poklicanosti, vendar samo po sebi to ni dovolj. Potrebna so še druga znamenja.

Primernost (za redovniško življenje)

Večina ljudi skuša uresničiti poklic, o katerem razmišlja, sčasoma pa lahko spoznajo, da to ni zanje. Podobno imajo nekateri morda veliko darov in sposobnosti za redovniški poklic, a jih ne privlači in se zato ne odločijo zanj.

Nagibi (za redovniško življenje)

Znamenje poklicanosti so tudi nagibi, zaradi katerih nekdo želi živeti redovniško življenje. Vendar so nekateri nagibi primerni za srečno, življenja polno redovništvo, drugi pa vodijo človeka v nezadovoljstvo ali celo v nesrečno življenje.

Primerni nagibi

  • služiti Bogu na poseben način

  • poglobiti svojo ljubezen do Boga in ga bolje spoznati

  • širiti Božje kraljestvo

  • čim bolj uresničiti evangelij v svojem življenju

Neprimerni razlogi

  • materialna preskrbljenost, življenjsko zavarovanje

  • osamljenost

  • strah pred intimnostjo, pred neuspehi v zakonskem življenju

  • nerešene osebne ali družinske težave

V življenju posameznika se lahko tudi za pozitivnimi duhovnimi nagibi skrivajo drugačni nameni, ki se jih sicer ne zaveda. Zato je pomembno poiskati duhovnega spremljevalca, ki pomaga na poti razločevanja.

Postopno spoznavanje redovnega življenja skozi več let priprave v začetni redovni vzgoji pomaga, da se poklicani laže odloča o tem, komu bo podaril svoje življenje.