Posvečeno življenje

 

Posvečeno življenje, ki je ukoreninjeno v zgledu in nauku Gospoda Kristusa, je dar, ki ga Bog Oče po Duhu naklanja Cerkvi. Značilne poteze Jezusa – deviškega, ubogega in poslušnega – pridobijo z zaobljubo evangeljskih svetov tipično in stalno “vidno obliko” sredi sveta. To priteguje pogled vernikov k tisti skrivnosti Božjega  kraljestva, ki že deluje v zgodovini, a čaka na svojo popolno uresničitev v nebesih. (Posvečeno življenje, 1)

Posvečeno življenje se uresničuje po zaobljubah:

čistost - Z evangeljskim svetom čistosti, ki je dar Svetega Duha, se sestre popolnoma posvetijo Bogu. Svobodno se odločijo, da ga bodo ljubile z nedeljeno ljubeznijo in da bodo ljubile vse ljudi ter jim služile s Kristusovo ljubeznijo. Ta ljubezen raste v sestrinskem življenju v skupnosti ter je znamenje in oznanilo prihodnjega združenja vseh ljudi v nebeškem kraljestvu. (Konstitucije, čl. 6)

uboštvo - Sestre naj bodo uboge v duhu. Ubog je po besedah svetega Frančiška tisti, ki rad prenaša pomanjkanje, se ne razburja, če mu kaj odvzamejo, si ne domišlja zaradi naravnih darov, se ne žalosti zaradi neuspehov, ker ve, da Bog tistim, ki ga ljubijo, vse obrača v dobro. (Konstitucije, čl. 13)

pokorščina - Z zaobljubo pokorščine sestre po Kristusovem zgledu dajo na razpolago svoj razum in voljo, naravne in nadnaravne darove, in z velikodušno razpoložljivostjo sprejemajo dolžnosti, ki so jim zaupane, ter tako sodelujejo pri Božjem odrešitvenem načrtu. (Konstitucije, čl. 20)