1. poglavje - Značaj in karizma kongregacije

»Spreobrnite se in verujte evangeliju« (Mr 1,15).

 

1. člen

Kongregacija šolskih sester sv. Frančiška Kristusa Kralja, ki jo je ustanovila s. Margareta Puhar (Margarita Pucher), je redovna ustanova papeškega prava, v kateri si članice prizadevajo za svetost z izpolnjevanjem evangeljskih svetov čistosti, uboštva in pokorščine po zgledu in nauku Učitelja Kristusa, svetega očeta Frančiška Asiškega in po določbah teh konstitucij.

 

2. člen

Karizma kongregacije je: živeti iz ljubezni do Boga evangelij v redovni skupnosti tako, da sestre utelešajo, pričujejo in oznanjajo Kristusovo kraljevanje v Frančiškovem duhu trajnega spreobračanja ter v služenju Cerkvi in človeku predvsem na vzgojnem področju.

 

3. člen

Sestre so poklicane, da zvesto živijo po zaobljubah, ki so jih izrekle, in uravnavajo svoje življenje po Vodilu in konstitucijah svoje kongregacije ter si vedno bolj prizadevajo, da bi se upodabljale po Kristusu.