Besede svetega Frančiška vsem, ki mu sledijo

V Gospodovem imenu!

Vsi, ki ljubijo Gospoda »z vsem srcem in vso dušo in mišljenjem in z vso močjo«1 in ljubijo svoje bližnje kakor sami sebe2, sovražijo svoja telesa z zablodami in grehi ter prejemajo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa in obrodijo vredne sadove pokore: O kako srečni in blagoslovljeni so tisti in tiste, ki vse to delajo in v tem vztrajajo, kajti »Duh Gospodov bo počival nad njimi«3 ter bo pri njih »prebival« in »ostal«4; ti so »otroci nebeškega Očeta«5, čigar dela izvršujejo, in so ženini, bratje in matere našega Gospoda Jezusa Kristusa6. Ženini smo, kadar se zvesta duša po Svetem Duhu združi z našim Gospodom Jezusom Kristusom. Bratje smo mu, kadar izvršujemo »voljo Očeta, ki je v nebesih«7. Matere smo, kadar njega nosimo v svojem srcu in telesu8 po Božji ljubezni ter po čisti in iskreni vesti; rodimo ga s sveto dejavnostjo, ki mora svetiti drugim za zgled9.

O kako nekaj slavnega je imeti svetega in velikega Očeta v nebesih! O kako nekaj svetega, slavnega, lepega in čudovitega je imeti takšnega ženina! O kako sveto in kako ljubo, prijetno, ponižno, miroljubno, sladko, prisrčno in nad vse zaželeno je imeti takšnega brata in takšnega sina: našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki je svoje življenje dal za svoje ovce10 in je prosil Očeta, rekoč: »Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu«11, »ki si mi jih dal na svetu; tvoji so bili in si jih dal meni«12. In »besede, ki si jih dal meni, sem dal njim in oni so jih sprejeli« in so resnično verovali, »da sem izšel od tebe«, in spoznali, »da si me ti poslal«13. Prosim zanje »in ne za svet«14. Blagoslovi in »posveti jih«15. »In jaz se posvečujem zanje«16. »Ne prosim samo zanje, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali vame«17, da bodo posvečeni in popolnoma eno18, »kakor sva midva eno«19. In hočem, Oče, »da bodo tudi ti z menoj tam, kjer sem jaz, da bodo gledali mojo slavo«20 »v tvojem kraljestvu«21. Amen.

(1 FPKr I)

1 prim. Mr 12,30.

2 prim. Mt 22,39.

3 prim. Iz 11,2.

4 prim. Jn 14,23.

5 prim. Mt 5,45.

6 prim. Mt 12,50.

7 Mt 12,50.

8 prim. 1 Kor 6,20.

9 prim. Mt 5,16.

10 prim. Jn 10,15.

11 Jn 17,11.

12 Jn 17,6.

13 Jn 17,8.

14 prim. Jn 17,9.

15 Jn 17,17.

16 Jn 17,19.

17 Jn 17,20.

18 prim. Jn 17,23.

19 Jn 17,11.

20 Jn 17,24.

21 Mt 20,21.