Naše poslanstvo

Tukaj sem, pošlji mene! Besede preroka Izaija (Iz 6,8) nam predstavijo bistvo našega poslanstva in delovanja v Cerkvi in družbi. Gospod nas kliče, da bi živele Jezusov evangelij v skupnosti in ga oznanjale vsem, h katerim smo poklicane.

Kako to uresničujemo? Od prihoda prvih sester v Maribor leta 1864 do danes naše delovanje usmerjajo, prebujajo in ohranjajo potrebe ljudi in razmere v Cerkvi in družbi. Skušamo biti pozorne in razpoložljive in iz tega razloga smo opravljale in še opravljamo raznovrstne dejavnosti. Naš apostolat je naravnan na vzgojo, poučevanje otrok in mladine, katehezo in pastoralno delo. V dvajsetem stoletju so sestre delovale tudi na drugih področjih, kakor so narekovale zgodovinske okoliščine.

Po drugem vatikanskem cerkvenem zboru se želimo vrniti h koreninam. Po zgledu naše ustanoviteljice in prvih sester želimo biti z ubogimi. Revščina pa ima danes več obrazov.

V novejšem času se v provincah nekdanje Jugoslavije v različnih oblikah obnavlja apostolat med otroki in mladino.

Ustanoviteljica s. M. Margareta Puhar se je posvečala tudi izdelovanju cerkvenih paramentov. Ponekod se sestre še danes ukvarjajo z vezenjem, druge s slikarstvom in uporabno umetnostjo. Sestre delajo tudi po bolnišnicah in domovih za ostarele, socialno-karitativnih ustanovah in med izseljenci. V raznih cerkvenih ustanovah pa skrbijo za gospodinjstvo. V Afriki in Južni Ameriki sestre delujejo v misijonih.