Kontakt

Vrhovno vodstvo
Suore Scolastiche Francescane di Cristo Re
Via Bruno Buozzi, 1
00046 Grottaferrata (RM), Italia
Tel. +39 06 94 12 466
segreteria.generale@ssfcr.org

Mariborska provinca
Šolske sestre sv. Frančiška Kristusa Kralja
Strmi pot 4
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel. +386 1 231 80 77
mariborska.provinca@ssfcr.org

Splitska provinca
Školske sestre franjevke Krista Kralja
Lovretska 9
21000 Split, Hrvatska
Tel. +385 21 319 805 tajništvo
splitska.provincija@ssfcr.org

Tržaška provinca
Šolske sestre sv. Frančiška Kristusa Kralja
Via delle Docce, 34
34128 Trieste, Italia
Tel. +39 040 56 78 51
trzaska.provinca@ssfcr.org

Lemontska provinca
School Sisters of St. Francis of Christ the King
13900 Main Street
Lemont, IL 60439-9736
USA
Tel. +1 630 257 7495
lemont.province@ssfcr.org

Mostarska provinca
Školske sestre franjevke Krista Kralja
Franjevačka 88
88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 36 333 170
mostarska.provincija@ssfcr.org

Argentinsko-urugvajska provinca
Hermanas Educacionistas Franciscanas de Cristo Rey
Sargento Cabral 1873
S2200GAI San Lorenzo - Santa Fe
Argentina
Tel. +54 3476 42 26 22
provincia.argentina-uruguay@ssfcr.org

Bosansko-hrvaška provinca
Školske sestre franjevke Krista Kralja
Bjelave 43

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 33 208 629

bosansko-hrvatska.provincija@ssfcr.org

Avstrijsko-koroška provinca
Šolske sestre sv. Frančiška Kristusa Kralja
Viktringer Ring 19
9020 Klagenfurt/Celovec, Austria
Tel. +43 463 56 446
avstrijsko-koroska.provinca@ssfcr.org

Paragvajska provinca
Hermanas Educacionistas Franciscanas de Cristo Rey
Paraguarì 845
Asunción, Paraguay
Tel. +595 21 496 234
provincia.paraguay@ssfcr.org

Rimska regija
Suore Scolastiche Francescane di Cristo Re
Via dei Colli della Farnesina, 140
00135 Roma, Italia
Tel. +39 06 36 30 46 58
regione.roma@ssfcr.org