Sklep srečanja Služite v ljubezni

3. september 2015 - 15:58

Sklenilo se je srečanje provincialnih tajnic in vrhovnega vodstva

Srečanje je bilo od 24. avgusta do 1. septembra 2015 v Centru za formacijo v samostanu Frančiškovih bratov kapucinov v Frascatiju pri Rimu.

Teoretični in praktični razlagi posvečenega življenja, ki jo je imel podtajnik Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja p. Sebastiano Paciolla OCist, je sledil obisk vrhovnega tajništva Inštituta hčera Marije Pomočnice. Njihova vrhovna tajnica s. Piera Cavaglià je iz svojega bogatega znanja in dolgoletne izkušnje predstavila duhovne in človeške lastnosti tajnice in njene posebne dolžnosti. Ko je govorila o značilnostih poslanstva, ki je zaupano vrhovni/provincialni tajnici, je poudarila, da ga lahko izrazimo z besedami: »Shranite, da se nič ne izgubi« (prim. Jn 6,12). Tajnica namreč skrbi, da točno zapiše, ohranja in arhivira dokumente v zavesti, da to, za kar danes tako natančno skrbi, zagotavlja skladno delovanje vse kongregacije in poglabljanje karizme. Ob ogledu tekočega in zgodovinskega arhiva ter razstave o karizmi Inštituta HMP smo se tajnice prepričale, da je skrb za arhiv izraz odgovornosti za zgodovino lastne province in kongregacije. Uvidele smo potrebo, da se moramo nenehno izpopolnjevati v tehničnem znanju, še bolj pa spoznale, da je prva naloga tajnice odnos do oseb, ki jim služimo in s tem odgovarjamo na Božji načrt za svoje življenje.

Dne 29. avgusta, na spominski dan mučeništva sv. Janeza Krstnika, smo imele privilegij moliti na grobu sv. Janeza Pavla II., na grobu sv. Petra pa obhajati sv. mašo, ki jo je daroval p. Sebastiano Paciolla. V vatikanski baziliki je priložnostno besedo udeleženkam srečanja spregovoril tudi generalni tajnik Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja nadškof msgr. José Rodriguez Carballo. Spomnil je na cilje leta posvečenega življenja in spodbudil k pogumu in gorečnosti, ki so ju imeli sv. Frančišek, mati Margareta Puhar in sestre, ki so živele pred nami. Tajniško službo je predstavil kot dragoceno služenje za graditev edinosti redovne ustanove, ki se ne sme omejiti na pisarniško delo, kajti za vsakim listom papirja, ki gre skozi roke tajnice, so osebe s svojo zgodbo in dostojanstvom.

Sledil je obisk Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja. Organizacijo in delovanje kongregacije sta predstavila p. Sebastiano Paciolla in s. Albertina Baćak iz mostarske province, ki je tu zaposlena.

V nedeljo, 30. avgusta, nam je vrhovno vodstvo podarilo romanje v Fonte Colombo, Greccio in La Foresto, kjer smo se ob frančiškanskih virih duhovno osvežile.

V ponedeljek smo nadaljevale delo za obnovo Priročnika za tajnice. Na osnovi dosedanjega priročnika in lastnih izkušenj so bile narejene nove smernice za boljše in bolj usklajeno delo v provincah.

Ob sklepu srečanja je sv. mašo daroval vikar vrhovnega predstojnika kapucinskega reda br. Štefan Kožuh. Spodbujal nas je, naj bomo poslušne Božji besedi in s svojim življenjem pričujemo za evangeljske vrednote v današnjem svetu.

Pred sklepom srečanja smo si med seboj povedale svoje izkustvo dela v preteklih dnevih. Vrhovna predstojnica s. Klara Šimunović se je v sklepni besedi zahvalila udeleženkam za sestrinsko občestvo in poglobitev čuta pripadnosti isti redovni družini v teh dneh ter za zvestobo v vsakdanjem služenju svojim provincam in v povezanosti z vrhovnim vodstvom kot središčem kongregacije. Izrazila je upanje, da bodo sadovi tega srečanja prispevali k vitalnosti karizme v času, v katerem živimo.

Srečanje smo sklenile z molitvijo, med katero je vrhovna predstojnica vsaki sestri simbolično izročila pergament z blagoslovom sv. Frančiška njegovemu 'tajniku' bratu Leonu.

s. Marija Petra V. in s. Zdenka K.