Odprtje - VII. plenarni svet

2. september 2014 - 22:09

VII. plenarni svet Šolskih sester sv. Frančiška Kristusa Kralja - 2. obvestilo

Po otvoritvenem delu so v torek 26. in sredo 27. avgusta sledila predavanja dr. Stefana Romanella, biblicista in duhovnika videmske nadškofije v Italiji. Ob temi »In boste moje priče do skrajnih mej sveta (Apd 1,8).« smo razmišljale o našem pričevanju. Vsako pričevanje mora govoriti o Jezusu in voditi k Njemu. V središču pričevanja je Kristusovo vstajenje, ki ni nikoli ločeno od Njegove smrti na križu. V moči Svetega Duha, ki omogoča oznanjevanje Božjih del, se začne poslanstvo Cerkve. Kristus v Svetem Duhu daje svežino ljubezni. Zato molitev, s katero kličemo Svetega Duha, označuje Cerkev, ki je vedno v pričakovanju. Pričevanje ima svoje sadove: spreminja življenje učencev in rodi skupno življenje. V skupnosti so vzponi in padci, zvestoba in nezvestoba … A pomembno se je vedno znova okleniti ideala in nadaljevati pot. Stanovitnost v molitvi, lomljenje kruha in pozornost do ubogih označujejo skupno življenje. Skupnost evangelizira najprej s tem, kar je, šele potem s tem, kar naredi ali pove.
V sredo popoldne nas je predstojnica mariborske province, s. Terezija Tomazin, povabila k ogledu in predstavitvi spominske sobe materne hiše, kjer so  predstavljeni začetki in zgodovinski razvoj naše kongregacije vse do danes. V spominski sobi so plakati, fotografije, razni predmeti in dokumenti, ki so dragocene priče korenin naše redovne družine. V hvaležnosti, da smo si smele vse to ogledati, smo se čutile živ del te zgodovine.
V četrtek 28. in petek 29. avgusta smo sledile predavanjem p. Stefana Ercolea, italijanskega frančiškana province sv. Mihaela iz Barija. Predstavil je temo Posvečeno življenje pred izzivi sodobne družbe. Moderni človek zahteva več svobode, enakosti in priložnosti za izražanje samega sebe. To je eno od znamenj časa, ki ga je treba, kakor tudi mnoge druge, presojati v luči evangelija. Današnjega človeka moramo spodbuajti, da se sprašuje, od česa se hoče osvoboditi in kaj je njegov cilj. Tudi me sestre smo prevečkrat zaskrbljene kako oraganizirati dejavnosti, namesto da bi se vprašale zakaj. Tako smo se na našem plenarnem svetu med drugim spraševale, kakšno govorico uporablja današnja generacija in kako evangelizirati naše dejavnosti. V delu po skupnah smo si izmenjale svoja izkustva in iskale nove odgovore na zastavljena vprašanja, da bi razumele, kaj je naš prispevek k novi evangelizaciji. V današnji družbi se čuti izguba varnosti, solidarnosti in veselja, zato smo v tem okolju tudi me redovnice na poseben način poklicne pričevati, biti ponižne in živeti za odnose in iz odnosov ter končno biti znamenje upanja. Z besedami papeža Frančiška iz apostolske spodbude Evangelij veselja nas je p. Stefano izzval, da bi se pogumno borile proti egoistični zagrenjenosti, brezplodnemu pesimizmu in vojnam med nami ter na vse to odgovorile z novimi odnosi, rojenimi iz Jezusa Kristusa.
V soboto 30. avgusta smo se razveselile obiska celjskega škofa in administratorja mariborske nadškofije, msgr. Stanislava Lipovška, ki je za nas daroval sveto mašo. Skupaj z zahvalo za našo 150-letno prisotnost v tej deželi in v drugih krajih sveta, nas je prosil, naj molimo za Cerkev v Sloveniji.
Ta dan smo začele svoje delo z delovnim gradivom, ki je povzetek odgovorov vseh sester kongregacije na vprašalnik o novi evangelizaciji, pričevanju in sodelovanju z laiki. Tako v skupinah kakor tudi pri skupni podelitvi je bila poudarjena potreba evangelizirati same sebe.
V prihodnjih dneh bomo nadaljevale delo z delovnim gradivom.

Iskrena hvala vsem, ki ste nam poslale voščila in pozdrave.

Skupina za obveščanje

Maribor, 2. september 2014