Završio susret Služite u ljubavi

3. rujna 2015. - 15:59

Završio susret provincijalnih tajnica i Vrhovne uprave.

Susret se odvijao od 24. kolovoza do 1. rujna 2015. u Frascatiju (Rim), u Centru za formaciju u samostanu franjevaca kapucina.

Nakon upoznavanja teoretskih i praktičnih vidika posvećenog života koje je razložio p. Sebastiano Paciolla, podtajnik Kongregacije za ustanove posvećenog života i Društva apostolskog života uslijedio je pohod vrhovnom tajništvu Družbe sestara Kćeri Marije Pomoćnice. Njihova vrhovna tajnica s. Piera Cavaglia iz svog bogatog znanja i višegodišnjeg iskustva predstavila je duhovne i ljudske osobine tajnice i njezine posebne dužnosti. Govoreći o karakteristikama poslanja koje je povjereno vrhovnoj/provincijalnoj tajnici rekla je: „Skupiti da ništa ne propadne (usp. Iv 6,12), obilježje je tajnice koja se brine točno zabilježiti, čuvati i arhivirati spise, sa sviješću da ono o čemu se danas s preciznošću brine osigurava sklad djelovanja cijele Družbe i produbljivanje karizme.“ U razgledavanju tekućeg i povijesnog arhiva i izložbe o karizmi, tajnice su se osvjedočile kako je briga o arhivu izraz odgovornosti za povijest vlastite Provincije i Družbe. Uvidjele su potrebu stjecanja uvijek novih tehničkih vještina, ali su još više spoznale da se prvi zadatak tajnice odnosi na osobe kojima služe odgovarajući tako Božjemu planu.

Dana 29. kolovoza, na spomendan mučeništva sv. Ivana Krstitelja imale su povlasticu moliti na grobu sv. Ivana Pavla II., a na grobu sv. Petra slaviti sv. misu, koju je predvodio p. Sebastiano Paciolla. U vatikanskoj bazilici prigodnu riječ sudionicama je uputio i mons. José Rodriguez Carballo, glavni tajnik Kongregacije za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života. Osvrćući se na ciljeve Godine posvećenoga života potaknuo ih je na smionost žara koji su imali sv. Franjo, majka Margarita Pucher i sestre koje su im prethodile. Tajničku službu predstavio je kao dragocjenu služenje u izgradnji redovničkog zajedništva ističući da se taj posao ne smije ograničiti samo na ured, jer su iza svih listova koji prolaze preko ruku tajnice osobe sa svojom poviješću i dostojanstvom.

Uslijedio je posjet uredima Kongregacije za ustanove posvećenoga života i Družbe apostolskog života, čiju su organizaciju i djelovanje sestrama približili p. Paciolla i s. Albertina Baćak, članica mostarske provincije i djelatnica te Ustanove.

Nedjelja, 30. kolovoza, kao poseban dar vrhovne uprave, bilo je hodočašće u Fonte Colombo, Greccio i La Forestu, gdje su se sestre duhovno osvježile na izvorima franjevaštva.

Nakon hodočasničkog dana nastavile su rad na obnovi Priručnika za tajnice. Na temelju dosadašnjeg priručnika i vlastitih iskustava donesene su nove smjernice za bolji i ujednačeniji rad u provincijama.

Završnog dana euharistijsko slavlje predvodio je fra Štefan Kožuh, generalni vikar franjevaca kapucina. Potaknuo je sestre da žive poslušne Božjoj riječi i svojim životom svjedoče evanđeoske vrijednosti suvremenom svijetu.

Prije zatvaranja susreta sudionice su međusobno podijelile iskustvo rada proteklih dana. Završnu riječ uputila je vrhovna predstojnica s. Klara Šimunović. Zahvalila je za sestrinsko zajedništvo tijekom susreta i produbljeni osjećaj pripadnosti istoj redovničkoj obitelji kao i za vjernost u svakodnevnom služenju vlastitim provincijama i u povezanosti s Vrhovnom upravom kao središtem Družbe. Izrazila je nadu da će se plodovi ovog susreta pridonijeti vitalnosti karizme u vremenu u kojem živimo.

Susret je završen prigodnom molitvom nakon koje je vrhovna predstojnica svakoj sudionici simbolično predala pergamenu s blagoslovom sv. Franje bratu Leonu - njegovom 'tajniku'.

s. Marija Petra V. i s. Zdenka K.