5. poglavlje - Redovnički odgoj

Ja sam Put i Istina i Život:nitko ne dolazi Ocu osim po meni.(Iv 14,6)

Čl. 58.

Bog Otac božanskim pozivom privlači neke osobe nadahnućem Duha Svetoga na nasljedovanje Krista. Poziv je uvijek milost: “Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas”.1 Nasljedovanje se sastoji u potpunom darivanju života, u savezu s Bogom i u služenju njegovu Kraljevstvu.

Čl. 59.

Naš odgoj ima za cilj cjeloviti odgoj žene kao osobe, kršćanke i posvećene franjevke, da bi mogla svjedočiti Krista svojim životom, suobličujući se njegovoj slici te autentično živjeti Evanđelje po primjeru svetoga Franje.2

Čl. 60.

Neka odgoj promiče zdrav i uravnotežen rast osobe razvijajući njezine naravne i duhovne darove.

 

Čl. 61.

Neka se sve sestre brinu za osobni odgoj koji traje cijeli život. To je “postupno usvajanje Kristovih osjećaja”, hod koji uključuje cijelu osobu: srce, um i snagu.3

Čl. 62.

Svaka sestra je suodgovorna za nova redovnička zvanja, stoga neka svakodnevno živi osobni poziv kao dar kojemu treba odgovarati uvijek sve odgovornijim življenjem.4

Čl. 63.

Neka svaka sestra nastoji surađivati u odgoju primjerom života i molitve.5

Čl. 64.

Redovnički odgoj, utemeljen na kršćanskom odgoju, neka bude prožet evanđeoskim duhom; neka vodi računa o suvremenim pedagoškim i psihološkim spoznajama; neka ima u vidu potrebe Crkve i neka slijedi smjernice i odgojni program Družbe. Neka se u sestrama razvija osjećaj pripadnosti i duh franjevačke jednostavnosti, radosti i pokore.

Čl. 65.

Za redovnički odgoj neka se odaberu kuće i zajednice koje bolje odgovaraju zahtjevima odgoja.

 

Čl. 66.

Neka se odgovornost za odgoj u različitim odgojnim razdobljima povjeri sestrama s doživotnim zavjetima. Neka budu zrele i žene molitve. Neka imaju dobru teološku i pedagošku pripremu, neka poznaju franjevačku duhovnost, baštinu Družbe, redovničko pravo. Neka imaju odgovarajuće životno iskustvo, smisao za stvarnost i temeljito poznavanje svijeta mladih, te obiteljsko i društveno okružje iz kojeg odgajanice potječu.

Čl. 67.

Neka odgojiteljice međusobno surađuju u službi praćenja odgajanica, polažući račun višoj predstojnici.

Čl. 68.

Razdoblje postulature je priprema za novicijat.

Čl. 69.

Prije primanja u novicijat, nakon što su postale svjesne Božjeg poziva, postulantkinje trebaju postići takvu ljudsku i duhovnu zrelost da bi mogle odgovoriti na taj poziv slobodnim i odgovornim izborom. Najniža dob za primanje u novicijat je 17 godina života. Da bi mogle biti primljene u novicijat a zatim na zavjetovanje, odgajanice trebaju ispuniti uvjete koje za to zahtijeva crkveno pravo.

Čl. 70.

Novicijat, kojim počinje život u Družbi, usmjeren je na to da novakinje bolje upoznaju svoj redovnički poziv koji imaju živjeti u našoj Družbi, da iskuse način života Družbe i da njezinim duhom oblikuju razum i srce, te da se provjere njihove nakane i njihova prikladnost.6

Čl. 71.

Novicijat traje jednu ili dvije godine i služi isključivo duhovnom i redovničkom odgoju novakinja. Mora se obaviti u kući osnovanoj za novicijat pismenom odlukom vrhovne predstojnice s pristankom njezina vijeća. Ako je premalo novakinja i ako nemaju prikladnih uvjeta za pravi zajednički život, vrhovna predstojnica može dopustiti da se novakinje iz više provincija udruže u jedan novicijat, u zajednici Družbe koja ima odgovarajuće uvjete za njihov odgoj. U posebnim i izuzetnim slučajevima, s dopuštenjem vrhovne predstojnice i s pristankom njezina vijeća, novakinja može izvršiti valjan novicijat u kući Družbe koja nije kuća novicijata i pod vodstvom sestre koja zamjenjuje odgojiteljicu novakinja.

Čl. 72.

Odgoj u novicijatu temelji se na proučavanju Svetoga pisma, crkvenih dokumenata, teologije redovničkoga života, franjevačke duhovnosti te karizme Družbe. Neka novakinje nastoje produbljivati molitveni život i neka se trude živjeti evanđeoske zavjete prema Pravilu, Konstitucijama, Odredbama i Statutima provincije/Regije.

Čl. 73.

Ako odsutnost novakinje iz zajednice i kuće novicijata traje duže od tri mjeseca, s prekidom ili bez prekida, novicijat nije valjan. Odsutnost dulja od 15 dana mora se nadoknaditi.

Čl. 74.

Ako se novakinja koja je bila otpuštena ili je svojevoljno napustila novicijat želi vratiti, treba nanovo obaviti novicijat.

Čl. 75.

Polaganje prvih privremenih zavjeta dopušta viša predstojnica s pristankom svoga vijeća prema propisima Konstitucija.

Odgojiteljica novakinja i sestre s doživotnim zavjetima, koje su u kući novicijata imale više doticaja s novakinjama, trebaju izraziti svoj sud o zrelosti novakinja.

Novakinja polaže privremene zavjete na godinu dana u ruke više predstojnice ili za to ovlaštene sestre.

Čl. 76.

Zbog opravdana razloga prvi zavjeti mogu se položiti prijevremeno, ali ne više od petnaest dana.

Čl. 77.

Juniorat je vrijeme između prvih i doživotnih zavjeta i traje najmanje četiri a najviše šest godina. Juniorka obnavlja zavjete svake godine. Vrijeme privremenih zavjeta može produžiti viša predstojnica uz suglasnost svoga vijeća, ali da ne prijeđe devet godina.7

Čl. 78.

Viša predstojnica mora se brinuti o izobrazbi juniorka i bdjeti nad njihovim odgojem. Tu dužnost povjerava odgojiteljici juniorka, koja se izabire između sestara s doživotnim zavjetima, a imenuje ju viša predstojnica s pristankom svoga vijeća.

Čl. 79.

U godini pred polaganjem doživotnih zavjeta neka svaka juniorka provede određeno vrijeme u odgovarajućoj zajednici provincije kako bi se u potrebnoj sabranosti mogla dublje posvetiti neposrednoj duhovnoj pripremi. Potanje propise određuju provincijalni, odnosno regionalni statuti.

Čl. 80.

Viša predstojnica s pristankom svoga vijeća, dopušta juniorkama obnovu privremenih i polaganje doživotnih zavjeta, nakon što je saslušala mišljenje njihove odgojiteljice i sestara s doživotnim zavjetima koje su s njima živjele i radile.

 

Čl. 81.

Obred primanja u novicijat i polaganje prvih zavjeta obavlja se u provincijalnoj kući ili u kući novicijata; u posebnim prilikama u nekoj drugoj redovničkoj kući. Obred polaganja doživotnih redovničkih zavjeta može se obaviti u župnoj crkvi.

Čl. 82.

Prije stupanja u novicijat te pred polaganje prvih i doživotnih zavjeta neka sestra obavi duhovne vježbe u trajanju od barem šest punih dana.

Čl. 83.

Svaka sestra nakon pet do deset godina od polaganja doživotnih zavjeta neka obavi temeljitu duhovnu obnovu, prema odredbama provincijalnih, odnosno regionalnih statuta.

Čl. 84.

Neka svaka provincija i Regija ima vlastiti program početnog i trajnoga odgoja, koji potvrđuje vrhovna predstojnica.
 

----------

1 Iv 15,16.

2 Usp. Odgojni plan, br. 18.

3 Usp. RdC 15.

4 Usp. RdC 16.

5 Usp. CIC kan. 652 § 4.

6 Usp. CIC kan. 646.

7 Usp. CIC kan. 657 § 2.