4. poglavlje - Apostolat

Pođite po svem svijetu,propovijedajte evanđelje svemu stvorenju.(Mk 16,15)

Čl. 48.

Na sliku Isusa, ljubljenog Sina “kojeg je Otac posvetio i poslao u svijet”, sestre, pozvane slijediti Krista, posvećene su i poslane u svijet nasljedovati njegov primjer i nastaviti njegovo poslanje.1

Čl. 49.

Temeljno poslanje sestara je naviještati Radosnu vijest osobnim i zajedničkim životom. U punoj vjernosti karizmi i odgovarajući zahtjevima inkulturacije2 sestre se posvećuju odgoju i kršćanskom poučavanju; sudjeluju u apostolskom poslanju Crkve, vršeći djela ljubavi i služenja.3

Čl. 50.

Neka sestre slijede primjer svetoga Franje, čiji je život odražavao evanđelje, te molitvom i naviještanjem Radosne vijesti ohrabruju sve da žive u miru i radosti.

 

Čl. 51.

Da bi apostolat bio plodan potreban je duboki život vjere, radosno i dosljedno svjedočenje Gospodinu posvećenog života, čvrst osjećaj pripadnosti zajednici, ukorijenjenost u sestrinskoj ljubavi, hrabrost posluha i mudra suradnja sa svima.

Čl. 52.

U duhu svetoga Franje neka sestre surađuju u misijskom i ekumenskom zalaganju Crkve, te u međureligijskom dijalogu.4

Čl. 53.

Da bi apostolat bio plodonosniji, neka poglavarice kod raspodjele posla sestrama vode računa o njihovim sposobnostima. Neka sestre, sa svoje strane, surađuju u potrebama zajednice u apostolatu.

Čl. 54.

Neka sestre nastoje postići ravnotežu između zajedničkog života i apostolskih obveza.5

Neka se apostolsko djelovanje organizira tako da promiče duhovni osobni i zajednički život sestara i da “ne uguši duh molitve i pobožnosti”.6

 

Čl. 55.

Vrhovna predstojnica može s pristankom svoga vijeća, na poticaj crkvene vlasti i na inicijativu jedne provincije te u suglasnosti s mjesnim ordinarijem misijskoga područja, prihvatiti za Družbu nove misionarske obveze; može isto tako s pristankom svoga vijeća opozvati takve obveze.

Čl. 56.

Karizma Družbe može se dijeliti s laicima. Oni su pozvani upoznati franjevačku duhovnost i karizmu Družbe i surađivati na intenzivniji način u njezinu poslanju.7

Čl. 57.

Sudjelovanje vjernika laika u iskustvu karizme naše redovničke zajednice stvara nove i plodne duhovne i apostolske pothvate.8

 

----------

1 Usp. VC 72.

2 Usp. RdC 37-39.

3 Usp. VFC 60.

4 Usp. NMI 48.

5 Usp. VFC 59.

6 Pravilo i život, 18.

7 Usp. ChL 55-56; VC 54.

8 Usp. VC 55.