3. poglavlje - Život u redovničkoj zajednici

Kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi,neka i oni u nama bududa svijet uzvjeruje da si me ti poslao.(Iv 17,21)

Čl. 36.

Presveto Trojstvo koje prebiva u svakoj sestri izvor je ljubavi i jedinstva. Sestrinski život odražava dubinu i bogatstvo tajne zajedništva, uobličujući se kao ljudski prostor u kojem prebiva Trojstvo.1

Čl. 37.

U nauku o Mističnom Tijelu Kristovu nalazi se uzor redovničkoga života u zajednici. Kao udovi istoga tijela sestre su tijesno povezane Duhom Svetim čije karizmatsko djelovanje neprestano razlikuje darove.

Čl. 38.

Zajednički život ogleda se u životu prve kršćanske zajednice čiji su članovi bili jedno srce i jedna duša.2 Zajednica neprestano crpi hranu iz evanđelja, iz slavljenja i življenja liturgije, iz dokumenata Učiteljstva, iz franjevačke duhovnosti i iz duhovne baštine Družbe.

 

Čl. 39.

Ljubav Kristova razlivena u srcu svake sestre potiče je na izgradnju zajednice da ljubi sestre sve do prihvaćanja njihovih slabosti, problema, poteškoća.3 Svaka sestra slijedeći primjer Krista, koji darova sebe samoga za spasenje svih, neka se daruje zajednici u iskrenoj i uzajamnoj ljubavi, obilježenoj međusobnim poštovanjem i dubokim razumijevanjem.

Čl. 40.

Redovnička zajednica je obitelj koja obuhvaća članove iste ustanove, sabrane u Kristovo ime s istim ciljem, s istim duhom, sa zajedničkim materijalnim i duhovnim dobrima, pod vodstvom zakonite poglavarice. Vidljive veze jesu: zajednička molitva, zajednički boravak i uzdržavanje, isti stil života i sudjelovanje u zajedničkim činima.

Čl. 41.

Neka svaka kuća ima svoj dnevni red, koji potvrđuje viša poglavarica, prilagođen potrebama zajednice i različitim apostolskim djelatnostima.

Čl. 42.

Sestrinska ljubav neka se očituje i u zajedničkom odmoru, koji okrjepljuje duh zajedništva i promiče uzajamno poznavanje.

 

Čl. 43.

Kako bi zajednica mogla razlučivati, prihvaćati i velikodušno živjeti Božji plan, potrebno je da svaka sestra gaji nutarnju i vanjsku šutnju.4

Čl. 44.

Sredstva društvenog priopćavanja neka se umjereno koriste kako bi se upotpunio cjeloviti odgoj, na način da ne škode unutarnjem osobnom životu i životu zajednice.

Čl. 45.

Neka sestre nose redovničko odijelo vlastito Družbi s velom i franjevačkim znakom, izvanjskim znakom njihove pripadnosti i posvećenja.

Čl. 46.

U kućama gdje sestre stanuju neka jedan dio bude isključivo određen za sestre.

Čl. 47.

Neka sestre imaju prikladan godišnji odmor.

 

----------

1 Usp. VC 41.

2 Usp. Dj 2,42-47.

3 Usp. VFC 21.

4 Usp. Zajednica u Kristu, 11.