1. poglavlje - Narav i karizma Družbe

Obratite se i vjerujte evanđelju!(Mk 1,15)

Čl. 1.

Družba školskih sestara franjevaka Krista Kralja, koju je utemeljila s. Margarita Pucher, redovnička je ustanova papinskoga prava u kojoj članice teže za svetošću obdržavajući evanđeoske zavjete čistoće, siromaštva i poslušnosti prema životu i nauku Krista Učitelja, svetog oca Franje i po odredbama ovih Konstitucija.

Čl. 2.

Karizma Družbe jest: živjeti evanđelje u sestrinstvu iz ljubavi prema Bogu, utjelovljujući, svjedočeći i navješćujući Kristovo kraljevstvo, u franjevačkome duhu trajnoga obraćenja u službi Crkve i čovjeka, posebice na odgojnome području.

Čl. 3.

Sestre su pozvane vjerno živjeti položene zavjete i usklađivati svoj život prema Pravilu i Konstitucijama Družbe težeći da se sve više suobliče Kristu.