Provincia di Bosnia-Croazia

Bosansko-hrvaška provinca Prečistega Srca Marijinega

Sedež province
Školske sestre franjevke Krista Kralja
Bjelave 85;
BiH-71 000 SARAJEVO
Tel: 033/208-980; tel/fax: 208-629
bosansko-hrvatska.provincija@ssfcr.org
franjevke.bih@gmail.com
www.ssf.hr

Kraj in datum ustanovitve
Visoko (Bosna) 1942

Vodstvo province
Provincialka: s. Kata Karadža
Vikarica: s. Lidija Jurišić
Svetovalke: s. Ines Vujica, s. Anica Markelić, s. Celina Vidak

Skupnosti
(Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Avstrija, Nemčija)

Večji zemljevid

Kratka zgodovina

Bosansko hrvaška provinca Brezmadežnega Marijinega srca je ustanovljena leta 1942.
Na povabilo frančiškanov Bosne Srebrene pridejo šolske sestre iz Maribora v Bosno leta 1929. Po prihodu v Visoko in v Sarajevo so prevzele gospodinjstvo. Zaradi neugodnih političnih razmer v Bosni sestre niso mogle razviti svoje šolske dejavnosti kot v drugih državah. Izjemo predstavlja Vareš - tamo so sestre od leta 1936 imele lastno hišo, vodile obrtno šolo, osnovno šolo in otroški vrtec - in Novi Šeher, kjer so sestre leta 1941 v najeti hiši ravno tako odprle otroški vrtec.

Druga svetovna vojna je poleg ostalih težav prinaša tudi vprašanje preživetja slovenskih sester in slovenskih podružnic v Bosni.To je pospešilo ustanovitev Bosansko-hrvaške province Brezmadežnega Marijinega srca. Za prvo provincialno predstojnico je bila imenovana s. M. Verena Dijaković. Provincialno središče naj bi bilo v Jastrebarskom vendar pa zaradi težkih razmer do tega ni prišlo. Nastanjeno je bilo v frančiškanskem samostanu v Visokem vse do leta 1956, ko je bilo preneseno v Virovitico. Že leta 1962 pa je dobilo novo lokacijo v Sarajevu. Zaradi težkih razmer v času domovinske vojne, nemogoče komunikacije in dela, je bilo provincialno središče med vojno začasno premeščeno v Zagreb. Od marca 1997 pa vse do danes je ponovno v Sarajevu.

Sestre, ki so služile kot provincialne predstojnice so bile:
        s. M. Verena Dijaković (1942 -1954)
        s. M. Barbara Šenekar (1954 -1962)
        s. M. Benjamina Mutić (1962 -1968)
        s. M. Marija Klicić (1968 -1973)
        s. M. Klara Turalija (1973 -1979)   
        s. M. Karla Mlakić (1979 -1985)
        s. M. Suzana Milardović (1985 -1991)
        s. M. Jela Piljić (1991 -1997)
        s. M. Ana Antolović (1997 -2003)
        s. M. Celina Vidak (2003 -2009)
        s. M. Ivanka Mihaljević - trenutna provincialna predstojnica (2009 -)

Poleg vodenja gospodinjstva po samostanih in župnijah, negi bolnikov, delu v zdravstvenih ustanovah in udejstvovanju na karikativnem področju, se danes sestre vedno bolj posvečajo župnijski katehezi, vzgoji v vrtcih in študentskih domovih, izobraževalnemu delu v šolah. ...